Waarvoor kan je bij JONGR. terecht?

JONGR. vertaalt en versterkt de stem van jongeren in Maastricht. Als onafhankelijke adviescommissie voor het College van Burgemeester en Wethouders, geven we gevraagd en ongevraagd advies over alles dat belangrijk is voor jongeren. Denk aan onderwerpen zoals: werk, zorg, onderwijs, vrije tijd en nog veel meer.

Daarnaast bedenkt JONGR. verschillende initiatieven voor jongeren en ondersteunen we bestaande projecten met advies en, zo nu en dan, helpen we natuurlijk ook zelf een handje!

JONGR. is dus niet ‘van de Gemeente Maastricht’, maar voor jongeren! En JONGR. is ook geen politieke partij, maar wel zetten we ons in voor alle jongeren in Maastricht.

Woonvisie

KWARTAAL 1 – 2018

Woonvisie geeft aan hoe iedereen op een prettige manier in Maastricht kan wonen. De doelen die nagestreefd worden kunnen kort samengevat worden onder de noemers, beschikbaarheid, kwaliteit, en betaalbaarheid.

JONGR. heeft in samenwerking met o.a. de gemeenteraad de stem van jongeren in Maastricht omgezet naar uitvoerbare plannen.

Verkiezingen

KWARTAAL 2 – 2018

Shut up and Vote! Elke vier jaar is het weer zo ver, de verkiezingen. JONGR. heeft dit jaar in samenwerking met o.a. Starters Valley, MSR en Kaleido het project MaasX opgezet.

Door een (letterlijke) vertaalslag te maken van de vaak stoffige politieke agenda punten heeft MaasX laten zien dat de toekomst van ons land in eigen handen ligt.

Sport

KWARTAAL 3 – 2018

Naar aanleiding van de verhoging van de sporttarieven heeft JONGR. onderzoek gedaan naar sport binnen Maastricht. Hieruit kwam naar voren dat jongeren tevreden zijn over de bereikbaarheid en het aantal sport locaties in de stad, maar dat een zwembad (a lá Dousberg) gemist word.

JONGR. heeft de bevindingen met bijbehorend advies gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouds (B&W).

Jeugdzorg

KWARTAAL 4 – 2018

De jeugdzorg helpt jongeren die (tijdelijk) in een vervelende situatie zitten om veilig op te groeien. Een lastige opgave want er komen heel wat onderwerpen bij kijken en voor iedereen is weer iets anders nodig.

JONGR. heeft in samenwerking met maatschappelijke organisaties en jongeren die zelf met de jeugdzorg te maken hebben (gehad) gekeken naar wat jongeren vinden van de jeugdzorg en wat er nodig is.