Waarvoor kan je bij JONGR. terecht?

JONGR. vertaalt en versterkt de stem van jongeren in Maastricht. Als onafhankelijke adviescommissie voor het College van Burgemeester en Wethouders, geven we gevraagd en ongevraagd advies over alles dat belangrijk is voor jongeren. Denk aan onderwerpen zoals: werk, zorg, onderwijs, vrije tijd en nog veel meer.

Daarnaast bedenkt JONGR. verschillende initiatieven voor jongeren en ondersteunen we bestaande projecten met advies en, zo nu en dan, helpen we natuurlijk ook zelf een handje!

JONGR. is dus niet ‘van de Gemeente Maastricht’, maar voor jongeren! En JONGR. is ook geen politieke partij, maar wel zetten we ons in voor alle jongeren in Maastricht.

Woonvisie

”Kwartaal

Woonvisie geeft aan hoe iedereen op een prettige manier in Maastricht kan wonen. De doelen die nagestreefd worden kunnen kort samengevat worden onder de noemers, beschikbaarheid, kwaliteit, en betaalbaarheid.

JONGR. heeft in samenwerking met o.a. de gemeenteraad de stem van jongeren in Maastricht omgezet naar uitvoerbare plannen.

Verkiezingen

”Kwartaal

Shut up and Vote! Elke vier jaar is het weer zo ver, de verkiezingen. JONGR. heeft dit jaar in samenwerking met o.a. Starters Valley, MSR en Kaleido het project MaasX opgezet.

Door een (letterlijke) vertaalslag te maken van de vaak stoffige politieke agenda punten heeft MaasX laten zien dat de toekomst van ons land in eigen handen ligt.

Sport

”Kwartaal

Naar aanleiding van de verhoging van de sporttarieven heeft JONGR. onderzoek gedaan naar sport binnen Maastricht. Hieruit kwam naar voren dat jongeren tevreden zijn over de bereikbaarheid en het aantal sport locaties in de stad, maar dat een zwembad (a lá Dousberg) gemist word.

JONGR. heeft de bevindingen met bijbehorend advies gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouds (B&W).

BEETJE WARMGELOPEN?

WIJ ZOEKEN OOK NAAR JOU!